لطفا چند لحظه صبر کنید ...نماگلشن

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع


تاریخ ایجاد : شنبه 16-اردیبهشت-1396 ::: 9:58:46

مقصود از تدوين اين مقررات برقراري حداقل مراقبت هاي ايمني لازم براي كاركناني است كه به انجام كار در ارتفاع بيش از 3 متر از كف محل كار اشتغال دارند .


دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع


مقدمه :

این مقررات شامل تمامی حوزه های کار در ارتفاع خواهد بود - با این وجود با توجه به اقسام خدمات کار در ارتفاع در حوزه خدمات شهر ی از قبیل نماشویی - بازسازی نما- رنگ آمیزی نما و ازین قبیل که عملا فرایند ایمنی و نظارت بر مقررات با مکانیزم های ساختیافته در کمتر مشاهده میشود، کارفرمایان شهری و پیمانکاران آزاد میتوانند با مطالعه این بخش علاوه بر اقزایش سطح آگاهی و یادگیری اصول ایمنی کار در ارتفاع، جهت پیشگیری از بروز حوادث کار در اتفاع و افزایش ایمنی پروژه در صورت صلاحدید مداخله نمایند.

دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

۲ـ دامنة كار:

كليه اپراتورها و كاركناني كه در ارتفاع كار مي كنند

3ـ مسئوليت‌ها:

·  نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل به عهده مديريت ايمني و بهداشت شغلي مي باشد .

·  مسئوليت توجيه پرسنل و حصول اطمينان از حسن اجراي دستورالعمل بر عهده معاونت اجرايي و نيروي انساني ( پشتيباني  خدمات ) و معاونت مكانيك مي باشد .

·  مسئوليت مطالعه و رعايت دقيق مفاد دستورالعمل بر عهده كاربر مي باشد .

·مسئوليت لحاظ مورد ايمني در شرح مشاغل مرتبط با اين دستورالعمل بر عهده مديريت آموزش فني برنامه ريزي مي باشد .

4ـ شرح دستورالعمل:

( مقررات مربوط به صدور پروانه كار در ارتفاع )

كليات :

مقصود از تدوين اين مقررات برقراري حداقل مراقبت هاي ايمني لازم براي كاركناني است كه به انجام كار در ارتفاع بيش از 3 متر از كف محل كار اشتغال دارند .

بديهي است كار در ارتفاع پائين‌تر از 3 متر مشمول مفاد فصل سوم از دستورالعمل عمومي ايمني مي‌باشد .

تعريف :

كار در ارتفاع شامل كار بر روي اسكلت‌هاي فلزي ، درخت ، منابع هوائي آب ، سكوها و داربست‌ها ، جرثقيلها ، تيرهاي بتوني و چوبي ، سوله‌ها ، لوله‌هاي هوائي ، پلهاي هوائي و ... مي‌باشد كه كارگر در موقع انجام كار بر روي آنها ، محدوديت حركتي داشته و احتمال سقوط وي وجود داشته باشد كه در صورت اشتغال بر آن ، مشمول پروانه كار در ارتفاع مي‌گردد .

نيازمنديهاي كلي :

1- هيچ شخصي اجازه كار در ارتفاع را نخواهد داشت مگر اينكه ، مجوز كار در ارتفاع براي وي صادر شده باشد .

2- در موقع نياز به انجام كار در ارتفاع ، تداركات لازم جهت ايجاد تسهيلات براي انجام كار ايمن در ارتفاع بايد توسط مجري كار فراهم گردد .

3- قبل از وارد شدن و يا صعود به منطقه عملياتي ( ارتفاع ) بايد كليه اقدامات احتياطي از قبيل بررسي استحكام محل ، خارج كردن اشياء مزاحم و ... از منطقه كاري بعمل آمده باشد .

4- اگر هدف از كار در ارتفاع انجام عملياتي مانند جوشكاري و برشكاري بر روي مخازن مايعات قابل اشتعال يا لوله‌هاي حاوي مواد منفجره و محترقه باشد ، بايد علاوه بر صدور پروانه كار در ارتفاع ، پروانه كار گرم نيز صادر شود همچنين براي انجام كار سرد در ارتفاع (مانند تميز كردن داخل مخازن مواد شيميائي ) بايد علاوه بر صدور پروانه كار در ارتفاع ، پروانه كار سرد نيز صادر شود .

مسئوليت صدور پروانه كار در ارتفاع :

1- مسئوليت صدور پروانه كار در ارتفاع بعهده ايمني و بهداشت كار صنعت ميباشد كه قبل از آن ، مجوز بايد به امضاء درخواست كنندگان كار در ارتفاع +سرپرست واحد توليدي ، سرپرست شعبه و مسئول تعميرات برسد .

2- پروانه‌اي توسط افراد مسئول امضاء نخواهد شد مگر اينكه قبل از شروع كار از محل مورد نظر بازديد صورت گرفته و محل كار بخش مربوط به آماده كردن محيط كار تشريح شده ، منطبق باشد .

3- امضاء كنندگان پروانه بايد مخاطراتي را كه ممكن است در حين انجام كار پيش‌آيد ، پيش‌بيني نمود و اقدامات احتياطي را اعمال و وسائل ايمني لازم را در اختيار كارگر قرار دهند .

آماده نمودن شرايط كار در ارتفاع :

1- قبل از صدور پروانه كار در ارتفاع ، مسئول صدور مجوز موظف است اطمينان حاصل كند كه موارد ذكر شده در زير دقيقاً در مورد آن محل صدق مينمايد و خطر خاصي ، كارگران عامل را تهديد نمي‌نمايد .

2- داربست‌ها ، نردبان‌ها و ساير وسائلي كه براي استفاده كارگران بمنظور انجام كار در ارتفاع بكار مي‌رود بايد با اصول ايمني مطابقت داشته باشد و هنگام كار برروي آن نبايد هيچگونه تعمير و يا تعويض اجزاء صورت پذيرد . ( جهت اطلاع بيشتر به مفاد فصل سوم از دستورالعمل ايمني عمومي كار مراجعه شود ) .

3- اطراف جايگاه داربست‌هائيكه در ارتفاع بيش از 4 متر از كف زمين يا كف محوطه كاري ، قرار دارد به استثناي قسمتي كه براي عبور كارگر يا تبادل وسائل مورد نياز كار ، اختصاص داده مي‌شود بايد با حفاظ مناسب كه بطور محكم به جايگاه مهار شده محصور گردد . ارتفاع اين حفاظها بايستي بين يك متر تا 2/1 متر باشد .

4- مقاومت داربست و تكيه گاههاي آن بايد حداقل براي چهار برابر بار يا فشاري كه روي جايگاه وارد مي شود باشد . و بار اضافي نبايد بر آن تحميل شود .

5- اگر قسمتي از وسائل نگهدارنده كارگر در ارتفاع ، نياز به تعمير يا تعويض داشته باشد و يا احتمال مي رود كه استحكام كافي براي حفظ كارگر را ندارد ، نبايد قبل از رفع نقيصه و تعمير آن ، به كارگر اجازه كاركردن  در روي آنها داده شود .

6- كار در ارتفاع در مواقع وزش بادهاي شديد و يا روزهاي باراني و برفي ممنوع است .

7- درصورتيكه كف محل كار كارگر در ارتفاع لغزنده باشد ( بعلت وجود روغن ، برف ، يخ ، و ... )  نبايد اجازه كار كردن بر روي آن به كارگر داده شود مگر عوامل ايجاد لغزندگي بنحوي از بين برده شوند .

8- اگر فاصله محل كار در ارتفاع از سطح زمين بيش از يك متر و نيم باشد ، بايد برا رسيدن به جايگاه از نردبان يا معبرهاي مطمئني استفاده گردد .

9- در كابينتها و داربست هاي قابل انتقال ، چرخكهائيكه بمنظور حركت آنها زير پايه ها قرار داده مي شوند بايد داراي ترمز باشند .

10- در كابينتهاوو داربست هاي معلق ، انتهاي طرفين بايد بوسيله كابل فولادي به قلاب متصل گردد و قلاب نيز بوسيله كابل محكمي در بالاي منطقه عملياتي به يك وسيله قابل اطمينان از جمله تيرهاي حمال و يا جرثقيل و... متصل شده باشد . اطراف جايگاه نيز بوسيله نرده و حفاظهاي لازم محفوظ گردد .

11- كابلها و مهارهاي جايگاه معلق بايد طوري مهار شده باشند كه به هيچوجه خودبخود نلغزند .

12- جوشكاري الكتريكي بوسيله جايگاههاي معلق فلزي كه با كابل نگهداري مي شود ، مجاوز نمي باشد .

13- درموارديكه از نردبان دوطرفه براي ايجاد جايگاه ( داربست ) استفاده مي شود نبايد ارتفاع آن از 4 متر بيشتر بوده و بيش از 2 نفر در بالاي داربست در يك زمان كار كنند .

14- تخته جايگاه نبايد از 3 ( سه ) پله آخر نردبان بالاتر قرار گرفته باشد و مي بايستي كاملاً در سطح افقي قرار داده شود .

15- كارگرانيكه در ارتفاع كار مي كنند و احتمال سقوط آنها وجود دارد ، بايد مجهز به كمربند ايمني و طناب نجات بوده و كليه اقدامات احتياطي نيز براي جلوگيري از سقوط آنان ، بكار گرفته شود .

16- استفاده از شاخ بالا برها براي كار در ارتفاع ، بهيچوجه مجاز نمي باشد .

17-درموقع انجام كارگرم در ارتفاع ، درصورت لزوم بايد داربست و خركهاي چوبي ، برزنتها ، كف چوبي ساختمان ،سكوهاي چوبي و غيره با آب خيس شوند .

18- محل كار در ارتفاع منطقه ممنوعه بوده و بايستي از ورود و خروج افراد متفرقه به آن محل جلوگيري گردد .

 

مدت اعتبار و تمديد پروانه :

1- پروانه كار در ارتفاع فقط براي تاريخ و زمانيكه در پروانه قيد شده معتبر است .

2- كاري كه در دست انجام است مي توان با همان پروانه اي كه در موقع شروع كار روزانه صادر شده شده است براي يك نوبت هشت ساعتي ديگر ادامه داده مشروط براينكه د رابتداي شروع كار مجدد محلي كه در آن عمليات صورت مي گيرد ، دوباره بررسي و بازرسي شده و پروانه مجدداً توسط مسئولين ذيربط امضاء گردد .

تبصره : زمانيكه كار در ارتفاع در ساعات اداري و خارج از آن ( با رعايت موارد فوق ) پايان نپذيرد و ضرورت داشته باشد كه در روزهاي بعد نيز ادامه داشته باشد ، بايد در موقع شروع كار عادي روز بعد پروانه جديد صادر گردد بعبارت ديگر هر پروانه كار در ارتفاع در شروع كار عادي اداري ( روز بعد ) از درجه اعتبار ساقط است مگر اينكه پروانه براي مدت طولاني صادر شده باشد .

3ـ صدور مجوز كار در ارتفاع كه بعد از ساعت كار اداري و در ايام تعطيلي انجام مي شود بايد داراي همان شرايطي باشد كه براي كار در ساعات اداري در نظر گرفته مي شود .

موارد پيش بيني نشده :

شرايطي كه با توجه به نوع كار جهت اجراي ايمن كار در ارتفاع توسط امضاء كنندگان مجوز لازم بنظر رسيده و در بخش آماده نمودن شرايط كار كر نشده است ، در بخش ساير موارد برگه مجوز قيد گردد .

موقع انجام كار در ارتفاع  پس از آماده كردن محيط و اطمينان از اينكه كليه مقررات و اصول ايمني لازم به مورد اجراء گذارده شده است ، بايد مسئول شعبه يا سركارگر در محل كار حضور داشته باشد .

 

5ـ سوابق

كلية سوابق مربوطه برابر روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت نگهداري مي شود.

6ـ مدارك ذيربط:

·نظامنامه ايمني و بهداشت شغلي

·روش اجرايي كنترل عمليات    

·  دستورالعمل نحوه تهيه و توزيع لوازم حفاظت فردي 

· آيين نامه اجرايي حفاظت كار وزارت كار و امور اجتماعي 

7ـ پيوست:

- مجوز (پروانه) كار در ارتفاع

8ـ توزيع:

 

پروانه(مجوز) كار در ارتفاع :

بدينوسيله گواهي مي شود كه شركت / مع / مد : .................................. قسمت / بخش ................. مجاز است از تاريخ :    /      /      تا تاريخ :     /     /

بمدت ............. روز و ................. ساعت در قسمت : .............................   با حضور            بدون حضور            كادر آتش نشان مورد لزوم اقدام به كار در

ارتفاع .................... متري نمايد .

شرح عمليات :

....................................................................................................................................................................................................................................................................

وسايل حفاظت فردي اختصاصي مورد نياز :

....................................................................................................................................................................................................................................................................

احتياطهاي لازم :

با شرط رعايت و آگاهي از دستور العمل ايمني كار در ارتفاع

1- تعمير يا تعويض اجزاء وسايل و تجهيزات نگهدارنده كار در ارتفاع ، در حين كار ممنوع مي باشد .

2- كار در ارتفاع در موقع وزش بادهاي شديد يا روزهاي باراني ممنوع است .

3- انجام كار دراتفاع برروي محلي كه لغزنده باشد ممنوع بوده مگر اينكه عوامل ايجاد لغزندگي ازبين برده شود .

4-چوشكاري الكتريكي بوسيله جايگاههاي معلق كه با كابل نگهداري مي شود مجاز نمي باشد .

5-استفاده از شاخ بالابر براي كار در ارتفاع به هيچ وجه مجاز نمي باشد .

6-از تجهيز پرسنل به اقلام حفاظت فردي مناسب با كار در ارتفاع اطمينان حاصل گردد .

7-آيا رعايت ساير موارد ايمني الزام شده است .

شرايط بازرسي ايمني :

1- اشياء مزاحم و غير قابل مصرف از محل كار خارج شده باشد .

2- در هنگام انجام كار گرم در ارتفاع ، محوله از وجود جامدات ، مايعات و گازهاي قابل اشتعال و انفجار پاك شده باشد .

3- داربست ها و نردبانهاي مورد استفاده از نظر حفاظ اطراف جايگاه و تحمل نيروي وارده از طرف كارگر و تجهيزات مربوطه و شرايط ايمن مطابقت داشته باشد .

4- كابينها و داربستها معلق مورد استفاده بوسيله كابلهاي فولادي محكم به محل قابل اطميناني در بالاي منطقه عملياتي متصل شده باشد .

5- ارتفاع نردبانهاي دو طرفه مورد استفاده براي ايجاد داربست ها كمتر از 4 متر باشد و حد اكثر دو نفر برروي اين جايگاهها كار كنند .

6- كارگر مجهز به كمربند ايمني و طناب نجات باشد .

7- داربست ها و خرك هاي چوبي ، كف چوبي ساختمانها در زمان انجام كار گرم در ارتفاع با آب خيس شده و لغزندگي آن مهار شده باشد .

8-  ساير موارد ايمني رعايت شده باشد .

نتايج بازرسي ايمني :

1- از محل كار در ارتفاع بازديد نمودم و كليه شرايط ايمني قيد شده در بالا به موارد اجرا گذاشته شده و محوطه براي انجام كار در ارتفاع آماده و ايمن مي باشد.

                                                                                                          محل امضاء سرپست واحدمتقاضي عمليات :

 

2-  از احتياط هايي كه بايد در نظر داشت كاملاً آگاهم و پايان كار را به مسئول صدور پروانه اطلاع مي دهم .

                                                                 محل امضاء مسئول واحد اقدام كننده :

 

3- بدينوسيله تأييد مي گردد شركت / مع / مد : ................. قسمت / بخش ................. با رعايت نكات ايمني قيد شده فوق مجاز است اقدام به انجام كار در ارتفاع ................... متري بنمايد .

                                         

                                         محل امضاء مسئول مديريت ايمني و بهداشت كار :

تذكر:                                                                                               

1- اين پروانه بايستي پس از بازرسي و برقراري موارد قيد شده فوق و امضاء مسئولين مربوطه صادر گردد .

2- مسئول اجراي موظف است كه كار را بطور ايمن انجام داده و براي مقابله با خطرات احتمالي كه ممكن است در حين كار پيش آيد خود را آماده بنمايد .