لطفا چند لحظه صبر کنید ...نماگلشن

تاریخچه سنگ نما و سیستم های نوین- قسمت دوم


تاریخ ایجاد : دوشنبه 10-مهر-1396 ::: 13:34:40

در بسیاری از ساخت و سازهای اخیر، باوجود بستن مفتول به پشت سنگ ، یا باصطلاح اسکوپ کردن سنگ نما با مفتول ، تخریب و ریزش های فراوان سنگ نما را شاهد بودیم که نهایتا با استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما بهینه سازی شده اند.


تاریخچه سنگ نما و سیستم های نوین- قسمت دوم


در مورد سنگ نما باریک بودن این سنگ ها از یکسو موجب اقتصادی شدن آنها خواهد شد . این واقعیت  بخودی خود جذابیت زیادی برای سازندگان و بازار معاملات این حوزه خواهد داشت . از سویی دیگر باعث می شود که این سنگ های نسبتا ظریف ، آسیب پذیری بیشتری نسبت به مشابه ضخیم ترشان پیدا کنند. سنگ نمای نازک ، بیشتر تحت تاثیر تنش های ناشی از تغییر درجه حرارت، بارهای لرزه ای، نشست ساختمان ، باد و رطوبت است. ازین منظر تثبیت سنگ نمای باریک نیاز به سیستم های اتصال محکم تر و پیچیده تری خواهد داشت. بطور قطع اتصالات فلزی مورد استفاده برای نصب سنگ نما ، چیزی فراتر از روش های سنتی و رایج امروزی است . نصب سنگ نما نیاز به مهندسی و دقت در جزئیات  و طراحی دارد . برای مثال شاهد هستیم که در بسیاری از ساخت و سازهای اخیر، باوجود استفاده از مفتول در پشت سنگ ، یا باصطلاح اسکوپ کردن سنگ نما با مفتول ، تخریب و ریزش های فراوان سنگ نما را شاهد بودیم که نهایتا با استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما بهینه سازی شده اند.

با این حال، تحولات جدید دراستفاده از سنگ نمای باریک به عنوان یک مصالح ساختمانی ، گزینه های طراحی و ایمنی نما را آسانتر کرده است. بطوریکه پیشتر این روش ها برای استفاده ی سنگ نما های قطورتر هم امکان پذیر نبود.  در حال حاضر جدا از بافت سنگ های ساختمانی (میزان تخلخل و جذب آب آنها) میتوانیم سنگ ها را با هر معماری و پیکربندی طراحی شده به دیواره اصلی ساختمان و حتی سازه های کرتین وال با کمترین مخاطرات و اسیب ها نصب کنیم . برای استفاده از مزیت های استفاده از سنگ نماهای ظریف و باریک ، بدون خطر سقوط  ، شکستگی و دیگر اقسام خسارت ها ، بررسی دقیق مقاطع سنگ ، کرانه های آن (لبه ها) ، و کافی بودن مقادیر و مشخصات فیزیکی آن حیاتی است. با توجه به تنوع بسیارزیاد سنگ ها و ویژگی های منحصر به فرد گونه گونه های سنگ نما ، باز نگری روش های اسکوپ سنک نما و نصب آن، چه در ساختمان های نوساز و چه در نماهایی که نیاز به بازسازی نما دارند الزامیست  . . .  ادامه دارد.