لطفا چند لحظه صبر کنید ...نماگلشن

فرم درخواست همکاری

لطفا در صورت داشتن تمایل به همکاری با نماگلشن، اطلاعات خود را وارد فرمائید.پر کردن برخی قسمتهای فرم ضروری است..
فرم درخواست همکاری
(ویژه مهارت دیدگان کار در ارتفاع)

 


 


   

سوابق آموزشی و تحصیلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل اخذ مدرک

تاریخ اخذ

 

کدامیک از مهارت های فنی و حرفه ایی زیر را دارا میباشید
در صورت برخورداری از هرکدام، آنها را با گزینه های خوب ، متوسط ، ضعیف تکمیل نمایید
کار با  جت آب  : ضعیف   |   متوسط   |   خوب

نصب پیچ و رولپلاک :

ضعیف   |   متوسط   |   خوب

 سیم کشی ونصب :

ضعیف   |   متوسط   |   خوب

رنگ آمیزی:

ضعیف   |   متوسط   |   خوب

سیمانکاری:

ضعیف   |   متوسط   |   خوب

جوشکاری:

ضعیف   |   متوسط   |   خوب

 

سوابق آموزشی و تجربی خود را درهمه زمینه کار در ارتفاع بنویسید
( کار برروی داربست – کار صنعتی با طناب – کار بر روی کلایمر یا دیگر بالابرها )